Muzeum Diecezjalne w Łowiczu zostało zorganizowane w ramach projektu pt. „Renowacja dawnej Kolegiaty prymasowskiej – największego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu turystyczno-rekreacyjnego w parku Błonie”. Projekt został zrealizowany w latach 2010-2011 dzięki pozyskanym środkom unijnym. Organizując Muzeum Diecezjalne w Łowiczu, położyliśmy nacisk na fakt, iż Łowicz był miastem rezydencjonalnym arcybiskupów gnieźnieńskich, prymasów Polski. To oni są fundatorami wielu elementów umieszczonych na wystawie.

Na trzech poziomach zgromadzono eksponaty o dużej wartości artystycznej i historycznej pochodzące ze skarbca katedralnego. Zbiory zgromadzone w Muzeum Diecezjalnym w Łowiczu są bez wątpienia wysokiej klasy dziełami, a ich autorzy, którym zlecano tworzenie poszczególnych przedmiotów byli wielkimi artystami, działającymi na dworach królewskich Polski i Europy.