Subtytuł
REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM DIECEZJI ŁOWICKIEJ

Katedra Łowicka, Wieża Południowa i Północna, Dziekania.

Regulamin określa zasady zwiedzania i korzystania ze zbiorów Muzeum Diecezji Łowickiej.

Godziny Otwarcia

 1. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających do Poniedziałku do Piątku w godzinach od 10.00 do 15.30.
 2. Zwiedzanie w innych godzinach i w sobotę jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty w Muzeum w biurze Muzeum w Księgarni Diecezjalnej przy Stary Rynek 20, tel. 46 837 66 45.
 3. W niedziele i święta Muzeum jest nieczynne.

Opłaty, ulgi od opłat i zwolnienia

 1. Zwiedzanie Muzeum, tylko z przewodnikiem.
 2. Po Muzeum oprowadzać mogą jedynie uprawnieni przewodnicy lub osoby upoważnione (na podstawie certyfikatu wydanego przez Kurię Diecezjalną Łowicką).
 3. Opłaty za wstęp do Muzeum Diecezji Łowickiej wynoszą:
  • bilet zwykły na zwiedzanie – Katedra, Muzeum, taras widokowy – 28 PLN
  • bilet ulgowy na zwiedzanie – Katedra, Muzeum, taras widokowy – 20PLN

  czas zwiedzania ok. 1 godzina 30 minut

  • bilet zwykły na taras widokowy – 12 PLN
  • bilet ulgowy na taras widokowy – 10 PLN

  czas zwiedzania ok. 15-20 minut

  • bilet zwykły na zwiedzanie Muzeum / Katedra – 20 PLN
  • bilet ulgowy na zwiedzanie Muzeum / Katedra – 15 PLN

  czas zwiedzania ok. 45 minut

 4. Wstęp bez opłaty przysługuje:
  • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.
  • Pracownikom muzeów, członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady
  • Ochrony Zabytków ICOMOS).
  • Dzieciom do lat sześciu.
  • Nauczycielom sprawującym opiekę nad grupami młodzieży szkolnej – jeden opiekun na 15 uczniów.
  • Osobom, które podarowały Muzeum Diecezji Łowickiej zabytkowe obiekty.
  • Osobom duchownym (księżom, klerykom i siostrom zakonnym oraz gościom Biskupa Łowickiego).
 5. Opłata ulgowa wstępu do Muzeum przysługuje za okazaniem ważnej legitymacji:
  • uczniom i studentom;
  • emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami;
  • zorganizowanym grupom.

Fotografowanie

Muzeum pobiera opłaty za fotografowanie i filmowanie (bez flesza) w salach ekspozycyjnych i katedrze:

 • fotografowanie i filmowanie w wysokości 7 PLN;

Wykonane zdjęcia są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku prywatnego, ich dalsze kopiowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób jest niedozwolone bez zgody Dyrektora Muzeum.

Zasady bezpieczeństwa dla zwiedzających

 1. Grupy zorganizowane z przewodnikiem wchodzące na ekspozycję mogą liczyć nie więcej niż 25 osób.
 2. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 3. Do Muzeum nie wolno wnosić i spożywać żywności oraz napojów.
 4. Na terenie Muzeum zabrania się palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych w tym e-papierosów.
 5. W Muzeum nie należy dotykać eksponatów, siadać na zabytkowych meblach oraz wchodzić za bariery ochronne.
 6. Na teren Muzeum zabrania się wprowadzania zwierząt.
 7. Ostatnie wejście do Muzeum możliwe jest najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem Muzeum
 8. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.
 9. Obowiązuje bezwzględny zakaz wychylania się i wspinania na barierki, rzucania z góry jakichkolwiek przedmiotów, śmiecenia wewnątrz budynku jak i na tarasie widokowym, biegania po schodach, hałasowania, nanoszenia napisów i naklejania naklejek na konstrukcję wieży jej wyposażeniu i wewnątrz budynku.
 10. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą wypraszane z obiektu.
 12. Za zniszczenie wyposażenia lub eksponatów odpowiada materialnie sprawca.
 13. Za uszkodzenia ciała oraz inne szkody osobowe i materialne wynikające z naruszenia regulaminu, obsługa me ponosi odpowiedzialności.
 14. Na tarasie widokowym może przebywać max. 10 osób.
 15. Podziemia katedry zwiedzają grupy max. 15 osobowe.

Osoba znajdująca się na terenie Muzeum potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu i zgadza się z jego zasadami.