Skarbczyk

Na poziomie zatytułowanym „Skarbczyk” przedstawiono m.in. mapę Diecezji Łowickiej. Diecezja została utworzona 25 marca 1992 roku mocą bulli Jana Pawła II Totus tuus Poloniae populus. Znajduje się ona w centralnej Polsce i rozciąga się na obszarze ponad 5800 km2. Pierwszym biskupem był Alojzy Orszulik. W 2004 roku drugim biskupem łowickim został Andrzej Franciszek Dziuba, bliski współpracownik prymasa Józefa Glempa.

Wśród eksponatów Muzeum znalazła się drewniana rzeźba przypuszczalnie świętego Antoniego. Pochodzi prawdopodobnie z przełomu XVIII i XIX wieku. Niegdyś zapewne zdobiła kapliczkę przydrożną i była narażona na warunki atmosferyczne, co jest widoczne na niej. Jest tu też około 100 lat starsza rzeźba przedstawiająca Chrystusa Zmartwychwstałego. W jednym z narożników tego pomieszczenia stoi drewniany krzyż przydrożny z 1779 roku.

Na uwagę zasługują dwa żelazne sejfy prymasowskie z XVII wieku. Jeden w formie skrzyni, służył do przechowywania kosztowności prymasów Polski – złota, srebra, a także pergaminów – dokumentów. Wykonany ręcznie z niezwykle ciekawym, działającym mechanizmem. Drugi – beczkowy wykorzystywano do przewożenia kosztowności.

Na ekspozycji umieszczono również krucyfiksy, m.in. prawosławny, zdobiony masą perłową i wykonany w Moskwie w połowie XVII wieku. Do Polski sprowadził go abp Teodor Potocki. Na ramionach krzyża przedstawiono symbole 4 ewangelistów, pośrodku Pana Jezusa Ukrzyżowanego, po bokach Matkę Bożą i św. Jana. Na stopie ukazano płaszczenicę, czyli zawinięcie Pana Jezusa w całun.

Ciekawym eksponatem jest zegar eucharystyczny z końca XIX wieku. Zegar ten służył do wyznaczania daty kolejnego odnowienia Najświętszego Sakramentu.

Zobaczysz / Dowiesz się:
  • Jak otworzyć XVII-wieczny, żelazny sejf?
  • Jaki skarb wyłowiono z rzeki Bzury?
  • W której części Łowicza zgubiono beczkę złota?
  • Jakie dzieła tworzyli ludzie nieumiejący czytać i pisać?