W 2015 roku rozpoczął się I etap prac, które objęły nawę północną. Wykonawcami prac były firmy: AC Konserwacja Zabytków Piotrowski Kossakowski z Krakowa, łowicka firma Raf-Bud Rafał Jędrzejczak, firma Szym-Bud Daniel Szymczak z okolic Sannik. Prace archeologiczne prowadziła mgr Monika Kamińska - historyczka sztuki i archeolożka z Krakowa. Kierownikiem budowy został mgr inż. Arkadiusz Obrębski, a inspektorem nadzoru inż. Andrzej Borek.

Prace budowlane, konstruktorskie i archeologiczne przy kryptach trwały pięć lat. W 2018 i 2019 roku działania projektowe wsparła firma "Fest" i projektant Łukasz Wojtysiak.

Równocześnie podczas prac przy udostępnieniu krypt prymasów dla zwiedzających były prowadzone badania interdyscyplinarne: architektoniczne, antropologiczne oraz wiele innych analiz specjalistycznych. Systematycznie konserwowano zabytki odnalezione w czasie prac.

Rok 2020 to czas tworzenia ekspozycji obejmującej prezentację cennych zabytków, jakie zostały odkryte podczas prowadzonych przez pięć lat prac. Zespół w składzie: Monika Kamińska – magister historii sztuki i archeolożka; Marta Graczyńska – specjalista ds. komunikacji i wystawiennictwa; Jakub Maciąg – magister sztuki, wykonawca wystawy, przygotował całą ekspozycję w kryptach.