[cycloneslider id ="naglowek1"]

PRACUJEMY:

od poniedziałku do czwartku
od 10.00 do 16.00
w piątki i soboty
od 10.00 do 14.00

DYREKTOR:

Ks. kan. mgr lic. Stanisław Majkut

PRZEWODNIK:

mgr Marzena Bajon

DANE KONTAKTOWE:

99-400 Łowicz
ul. Stary Rynek 20
tel. 46 837 66 45

email: muzeum@diecezja.lowicz.pl

Po konserwacji, trwającej 7 miesięcy, wrócił odnowiony portret prymasa Adama Ignacego Komorowskiego. Wieloletnie eksponowanie spowodowało konieczność konserwacji obrazu, namalowanego około 1758 r. przez nieokreślonego malarza [niektórzy historycy sztuki przypisują portret Tadeuszowi Kuntze Konicz (?)].

Konserwacja została wykonana w Krakowie, przez głównego konserwatora Zamku Królewskiego na Wawelu.

 

Prymas Adam Ignacy Komorowski urodził się 24 maja 1699 r. w Chyżowicach, z ojca Jana Komorowskiego herbu Korczak i matki Katarzyny z domu Sulimierskiej, herbu Lubicz.

Nominację na stolicę arcybiskupią w Gnieźnie otrzymał 22 września 1749 r., a archidiecezję objął 6 listopada tegoż roku. Dnia 30 września 1749 r. dla siebie i swoich następców na stolicy arcybiskupiej otrzymał przywilej noszenia kardynalskiej purpury. Uroczysty ingres do katedry odbył się dopiero 24 czerwca 1751 r. Dnia 1 lutego 1750 r. miał miejsce ingres do Kolegiaty Łowickiej.

Zmarł 2 marca 1759 r. w Łowiczu. Pochowany w Kolegiacie Łowickiej, w krypcie ufundowanej przez siebie kaplicy Pana Jezusa Ukrzyżowanego.

 

Prace konserwatorskie zostały dofinansowane ze środków Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej

 

Obecnie portret będzie prezentowany w kaplicy Pana Jezusa Ukrzyżowanego zanim zajmie swoje miejsce w zakrystii katedralnej.