Krypta Prymasa Jana Lipskiego
Opis

 przejdź wyżej do kościoła

Prymas Jan Lipski zasiadał na tronie arcybiskupim tylko dwa lata. Niespodziewana śmierć przerwała dobrze zapowiadające się rządy. W czasie drogi do Gniezna prymas poczuł się źle i przeczuwając bliski koniec swojego życia, udał się do Łyszkowic, gdzie zmarł w 1641 roku.

Kaplicę wraz z kryptą w kolegiacie łowickiej kończyli bracia prymasa, najpierw Filip - opat wąchocki, później Samuel - starosta stanisławowski. Zapewne dlatego i oni zostali tu pochowani. Nieco później spoczął tu również Konstanty Lipski - arcybiskup lwowski oraz Józef Michał Trzciński - biskup sufragan gnieźnieński. Po lewej stronie krypty wybudował swój grób kanonik Adam Zajączkowski, zmarły w 1760 roku.

W krypcie prymasa Lipskiego zachowała się oryginalna posadzka z cegły, tzw. palcówki z widocznymi zagłębieniami po palcach. Podłużne odciski miały za zadanie odprowadzać nadmiar wody z powierzchni.

Dziś znajdują się tu trzy sarkofagi, w których złożono trumny ze szczątkami prymasa Jana Lipskiego, prymasa Mikołaja Prażmowskiego oraz prymasa Krzysztofa Antoniego Szembeka.

Ciekawostka

W czasie prac odnaleziono w tej krypcie szczątki co najmniej 20 osób - były to szczątki kobiet, mężczyzn oraz dzieci.