Od XII wieku Łowicz był w rękach arcybiskupów gnieźnieńskich. W połowie XIV wieku abp Jarosław Bogoria Skotnicki rozpoczął budowę zamku i miasto stało się miejscem rezydencjonalnym arcybiskupów gnieźnieńskich. Od XV wieku przysługiwał im tytuł prymasów Polski. Otaczali oni opieką cały Kościół w Polsce i byli jednymi z bliskich współpracowników królów Polski. Prymas, jako najważniejszy po królu, zwoływał i kierował posiedzenia Senatu, a także w czasach bezkrólewia pełnił rolę interrexa. Mieli też liczne przywileje: m.in. przewodniczyli koronacji króla, błogosławili małżeństwa i odprawiali pogrzeby królewskie.

Najważniejszym zabytkiem Łowicza jest bez wątpienia Bazylika Katedralna. Działania ostatnich lat spowodowały, że miejsce to jest dostępne na 4 poziomach. Muzeum Diecezjalne ulokowano w jednej z wież, aby się tam dostać wchodzimy na wysokość około 17 m. Na drugiej wieży, na wysokości 35 m stworzono taras widokowy. Od 2022 roku można zwiedzać również podziemia łowickiej Katedry.

Świątynia z bogatą historią, pełna jest tajemnic i skarbów.

Transmisja z obchodów XXX rocznicy powstania Diecezji Łowickiej