[cycloneslider id ="naglowek1"]

PRACUJEMY:

od poniedziałku do czwartku
od 10.00 do 16.00
w piątki i soboty
od 10.00 do 14.00

DYREKTOR:

Ks. kan. mgr lic. Stanisław Majkut

PRZEWODNIK:

mgr Marzena Bajon

DANE KONTAKTOWE:

99-400 Łowicz
ul. Stary Rynek 20
tel. 46 837 66 45

email: muzeum@diecezja.lowicz.pl

Szanowni Państwo,

Bardzo serdecznie zapraszam do Prymasowskiego Łowicza do udziału w III edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Chcemy by wszyscy przybywający do nas doświadczyli spotkania z wielką historią. Dotknęli i zobaczyli wielkie dzieła, które dzisiaj są naszym dziedzictwem.
Zapraszam do zwiedzenia Bazyliki Katedralnej, naszego Muzeum Diecezjalnego z szczególnym obrazem Adoracji Dzieciątka z XVII wieku, spojrzenia na miasto i okolice z wieży Katedry. Zachęcam do wysłuchania specjalnej prelekcji o pracach i znaleziskach w Kryptach Prymasowskich, które przygotowujemy do zwiedzania. Te i inne atrakcje czekają na wszystkich przybywających.

+ Andrzej Franciszek Dziuba
Biskup Łowicki

Więcej informacji nt. Dni Otwartych na stronie Diecezji Łowickiej

13.05.2016 r., Piątek
– 10.00 – zwiedzanie Bazyliki
– 11.30 – zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego (I grupa)
– 14.00 – Zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego (II grupa)
– 17.00 – Prezentacja dotycząca Krypt prymasowskich (Sala audiowizualna – Dom Biskupa)

14.05.2016 r., Sobota
– 10.00 – zwiedzanie Bazyliki Katedralnej
– 11.30 – zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego (I grupa)

Obraz „Adoracja Dzieciątka”

Obraz pochodzi ze Szkoły Włoskiej i powstał w XVII wieku. Być może, że jego autorem był Guido Reni. Kompozycja obrazu, styl malowania oraz porównanie z innymi pracami artysty pozwala snuć powyższe przypuszczenia.

Obraz przedstawia Dzieciątko Jezus zatopione w śnie i pochyloną oraz zapatrzoną w swojego Syna Matkę Bożą. Dzieciątko jest w pozycji leżącej w lekkim skręcie tułowia w lewą stronę. Ma kasztanowe włosy, pełna i pulchną twarz. Spoczywa na posłaniu z poduszek. Postać Matki Bożej jest ukazana w pozie pochylonej w stronę dziecka. Ręce ma skrzyżowane na piersiach.

Jest to owalny obraz o długości 91 cm i wysokości 69 cm. Wykonany techniką olej na płótnie. Przepiękna jest kolorystyka obrazu w odcieniach błękitu, granatu oraz czerwieni. Ciekawa jest też jego kompozycja. Całość dopełnia przepięknie wykonana rama z motywami roślinnymi.

Guido Reni

Bazylika Katedralna w Łowiczu jest czasem nazywana „Wawelem Mazowsza”. Początki kościoła w tym miejscu mogą sięgać XI wieku. Jego historia rozpoczyna się wraz z historią miasta, o którym pierwsze wzmianki mówią w 1136 roku w bulli papieskiej papieża Innocentego III. Losy kościoła związane były z rezydującymi w Łowiczu Arcybiskupami Gnieźnieńskimi Prymasami Polski.

25 kwietnia 1433 roku kościołowi pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Arcybiskup gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec nadał tytuł kolegiaty i ustanowił przy niej kapitułę. W połowie XVII wieku z polecenia i funduszów prymasa Macieja Łubieńskiego wg projektu Tomasza i Andrzeja Poncino nastąpiła barokizacja świątyni, którą 14 października 1668 konsekrował arcybiskup Mikołaj Prażmowski.

W stanie niezmienionym kolegiata przetrwała do drugiej wojny światowej. We wrześniu 1939 roku w czasie bitwy nad Bzurą pociski artyleryjskie zapaliły wiązania dachowe, spłonęła więźba dachu i wież, organy i kilka zabytkowych obrazów. Już podczas okupacji nastąpiła odbudowa świątyni ze zniszczeń wojennych.

Architekturę katedry współtworzy sześć kaplic. Najpiękniejsze z nich to: renesansowa kaplica Tarnowskich i klasycystyczna św. Wiktorii. Wyposażenie świątyni związane jest z najwybitniejszymi twórcami kultury polskiej. W skarbcu przechowywane są przedmioty i pamiątki ofiarowane świątyni przez prymasów i kanoników związanych z kolegiatą i dworem prymasowskim. Sama świątynia jest nekropolią dwunastu Arcybiskupów Gnieźnieńskich  Prymasów Polski i wielu innych znakomitych duchownych powiązanych z dworem prymasowskim. Obecnie trwają prace mające na celu konserwację krypt prymasowskich i udostępnienie ich dla turystów.

katedra

Muzeum Diecezjalne w Łowiczu ulokowane jest w wieży południowej Bazyliki Katedralnej, na trzech poziomach. Pierwszy poziom poświęcony jest złotnictwu. Są tu m.in. naczynia i paramenty liturgiczne: kielichy, monstrancje, ampułki, a także relikwiarze o ogromnej wartości i niezwykłej historii. Kolejny poziom poświęcono pamiątkom po Prymasach. Eksponaty tu zgromadzone przypominają o czasach, gdy Łowicz był rezydencją Prymasów Polski. Trzeci poziom to tzw. skarbczyk. Na uwagę zasługują dwa żelazne sejfy z XVII wieku, drewniane rzeźby oraz przydrożny krzyż mający ponad 230 lat. Na ekspozycji umieszczono również krucyfiksy.

muzeum

Szaty liturgiczne – ornat fioletowy Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Krzysztofa Antoniego Szembeka

             Szaty zostały wykonane w Rzymie i są datowane na lata od 1739 do 1745 roku. Ornat  został uszyty z jedwabiu z haftem jedwabnym i metalową nicią; aplikacja, koronka i galony metalowe. Jest on niezwykle cenny, o dużej wartości historycznej ze względu na postać Prymasa oraz jego wyjątkową wartość.

Stanowi on jedną z wielu szat jakie stanowią kolekcję, która zachowała się w naszej Bazylice Katedralnej. Można też podziwiać wiele innych cennych szat.

Ornat